ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο λογιστηρίου: 0030-210-3224110
Τηλέφωνο διεύθυνσης: 0030-210- 3232838  

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 56, Αθήνα 10563 

e-mail: msa@makgroup.gr